Ракатки-2021 Награди

Комисијата на Фестивалскиот одбор на републичкиот литературен детски фестивал „Ракатки-2021“ ги избра најдобрите творби. Меѓу наградените се и двајца ученици на нашето училиште, тоа се Марија Дивјакоска, која освои трето место во категоријата од четврто до шесто одделение и Бојан Димовски, кој освои прво место во категорија на ученици од седмо до деветто место. ЧЕСТИТКИ!!!

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО СПИСОКОТ НА НАГРАДЕНИ ОВДЕ

Screenshot 1

Screenshot 2

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.