ЛиковноИзработки

 Талентите по ликовно образование продолжуваат со изненадувањата, користејќи сосема нови компјутерски алатки, како 3 D paint, техника - Quling, колаж. Секоја чест деца!Crtezi 1

Crtezi 2

Crtezi 3

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.