Eкологија

По повод Ден на Екологија и првиот ден на пролетта, учениците од IV - 2 одд. изработија Плакати на тема Екологија

одд.наставник: Наташа Наџакова - Нумановиќ
Screenshot 1
Screenshot 6
Screenshot 20210320 124510
Screenshot 20210320 140902
Screenshot 20210320 224440
Screenshot 20210320 224552
Screenshot 20210321 125623
Screenshot 20210321 151536
Screenshot 20210321 200111
Screenshot 20210321 204550
Screenshot 20210322 131344
Screenshot 20210322 131442
Screenshot 20210322 131521
Screenshot 20210322 131627
Screenshot 20210322 131714
Screenshot 20210322 131750
Screenshot 20210322 131823
Screenshot 20210322 131926

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.