Светски ден на свесноста за аутизам

Одбележување на „2-ри април Светски ден на свесноста за аутизам“.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ВИДЕАТА

2 1

2 2

2 3

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.