Патронат на училиштето 2021 - 2

Учениците од второ одделение од подрачното училиште со наставник Билјана Јовчева, се приклучија во одбележување на патрониот празник
на нашето училиште.

Погледнете ги нивните изработки во ова видео...

Krume Kepeski

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.