Ја сакам мојата општина Кисела Вода

Општина Кисела Вода по девети пат го реализира проектот „ Мултимедијален хепенинг на отворен простор“ со тема „Ја сакам мојата општина Кисела Вода“. Настанот беше организиран во „Паркот Македонија “ во близина на Дом на култура КВК со почеток од 10.30 часот до 11.30 часот
Учениците се претставија со својот талент за музика, сликарство и игра. За таа цел на поставените штафелаи учениците сликаа, другите ученици настапуваа со музички и музичко – ритмички точки.
Опфатени беа четири Општински основни учичишта: ООУ „ Круме Кепески “, ООУ „ Невена Георгиева Дуња “, ООУ „ Кирил Пејчиновиќ“, ООУ „ Партенија Зографски“ , ПОУ „ Златан Сремец“ и ДУРДМОВ „ Димитар Влахов“. Гости на Овој хепенинг беа учесници од КУД „ Кисела Вода“ од Здружението за култура и уметност „ Мајковина“.
 
194317516 531534824529112 3323238674338078183 n193941906 957323055033985 3485648514738751984 n
193934474 993980577804783 8931735316159010540 n
194003031 298198272015117 1844463531740263098 n
194179722 3007694706176376 5585743613757893029 n
194298429 230706408488449 1843465433260161655 n
194198697 872294830025409 6004622015135677217 n
194360366 1820972794721940 5344885137763991710 n
194317516 531534824529112 3323238674338078183 n
194453132 126985882834051 3467926429152025527 n
194463258 303093171464100 5261349802432638306 n
Screenshot 1
Screenshot 6
 
 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.