Теодора Узунова - виртоуз на виолончело

Теодора Узунова од 4-3 одделение.

Одлична ученичка. Секогаш е спремна за да покаже супер другарство. Го почитува кодексот на воспитно образовниот систем.

Одлично се снаоѓа на онлајн наставата. Умее да изработи најразлични проекти. Член е на ученичкиот парламент во нашето училиште, паралелно учи и во музичкото училиште „ЛУЈ“. Обожава да свири на виолончело, се работи за музички талент и има огромен потенцијал. Слушнете дел од нејзините онлајн изведби...

Одделенска наставничка - Драгица Иванова

ПРВ ДЕЛ

FotoJet 11

 

ВТОР ДЕЛ

FotoJet 11

ТРЕТ ДЕЛ

 FotoJet 11

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.