Eдукативен концерт со наратор од страна на Музичката младина на град Скопје

На ден 20.09.2021 год во училишниот двор на ООУ„Круме Кепески’’ се одржа едукативен концерт со наратор од страна на Музичката младина на град Скопје. Насловена под името Скопје гради музика, со изведба на фрагменти на  инструментот клавинова. Опфатена беше  генерацијата од осмо одделение бидејки тогаш учениците се запознаваат со класичните музички инструменти по предметот музичко образование. Интеракцијата се одвиваше со вклучување на самите ученици кои заедно со изведувачот свиреа на клавинова.

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ВИДЕО ИЗВЕДБИТЕ ОД ХЕПЕНИНГОТ ВКЛУЧУВАЈЌИ И НАШИ УЧЕНИЦИ

ВИДЕО 1

ВИДЕО 2

ВИДЕО 3

ФОТОГАЛЕРИЈА

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.