Ден на учителот

Творење по повод Светскиот ден на учителот, песнички на учениците од V-2 одд.

Посветени на наставничката, изработка на хамер - учител - најблагородна професија

IMG 20211006 092056

IMG 20211006 091218

IMG 20211006 091338

IMG 20211006 091441

IMG 20211006 091511

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.