ЕСЕНСКА РАБОТИЛНИЦА

ЕСЕНСКА РАБОТИЛНИЦА
Изработки на ученици од V-2 одд.
Наставник: Наташа Наџакова - Нумановиќ

IMG 20211022 104143

IMG 20211022 104351

IMG 20211022 104405

IMG 20211022 104413

IMG 20211022 104419

IMG 20211022 104425

IMG 20211022 104611

IMG 20211022 104650

IMG 20211022 104703

IMG 20211025 080749

IMG 20211025 080757

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.