EкоСтандарди-Вода

Учениците од V - 2 одделение, заедно со одд.наставник Наташа Наџакова-Нумановиќ имаа интегрирани часови по македонски јазик и ликовно образование - Еко стандард - вода.
По македонски јазик се твореше на тема "Како рационално да ја користиме водата - штеди ја водата, таа значи живот", а по ликовно се изработија плакати со упатства за користење на водата со цел да се поттикне свесност за овој проблем - значењето на водата за животот на целата жива природа.
256376709 3918041991753608 869940504407660957 n
256653496 159987146302304 4943993398155009553 n
257304428 195431219421577 1311426739662113594 n
257539757 1148789045527619 7499069391528347185 n
256764129 427486755602526 1382705603874024731 n
  256409986 257672169670781 8405364927013925061 n
256419359 579918893283533 32925191870491533 n
256789004 256987963119267 8056597837429416660 n
257414994 291214142885573 3752140753146598342 n
256639420 473997417578981 2439665917044232095 n
257765848 189813786643187 7209632625194603985 n
256755278 601853867909584 5566856136117259028 n
257357691 300352958607393 8423803454145552467 n
256588882 4840802315954529 9036473802579774801 n

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.