КреативнаРаботилница Игра со броеви

Учениците од 1-3 одделение заедно со наставничките Сузана Ангелова и Соња Спасовска ја изведоа Креативната работилница по математика со наслов: „Си играме со броеви, парни - непарни“.

258267806 634657127892975 3355276414946266862 n

258316306 577340496830889 5418569920582221214 n

258542154 1372244733173669 1578737077165279371 n

258861572 3127352600913846 2110628974020441567 n

258883551 1068368893965559 7941726666994412836 n tonemapped

259324032 619876972760837 9123412736165554860 n tonemapped

258883429 577138603347598 7434269347492968974 n tonemapped

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.