Одбележување на празникот Свети Климент Охридски

Ѕирнете во нашата училница и работа на проектот - одбележување на празникот Свети Климент Охридски. Учениците од III-3 одделение предводени од наставничките Ирена Костадинова и Весна Настоска во весела и работна атмосфера ги изработија овие прекрасни цртежи и состави со кои беше одбележан 8 декември - во чест на еден од најистакнатите ученици на браќата Светите браќа Кирил и Методиј. Kaко што знаеме Свети Климент е творец на далеку познатата Охридска книжевна школа е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог.

image 0 02 05 3ba36692a7661d1cb7f402faaf7f74865cc25a9bfe2923cb2975e4553f82c267 V

image 0 02 05 b0823addb4d3db73d14120aa82d24f02852449616a7df22a0c45e1aaa44b37f5 V

image 0 02 05 51f13eb100155564c226780fc4c67a11f4503e0639ef2b83fc78caf82225327f V

image 0 02 05 c8c757cd772519ae40f990e623a97a585d564fc54b7b10fd1520dad7d6e278ce V

image 0 02 05 c410b052353fe975a959a66e38033d9856193d3ba29e9e9eba3be5024e39182d V

image 0 02 05 9c3b65448a8055c689618439c71095385b686fed870a7b613deb362bc141c6d3 V

image 0 02 05 16dc99ac0378ad57cec63c9aa812d3bd6aaa0f296e098abd696ff724771bfdd5 V

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.