Надминување на стереотипи

Учениците од IV-1, IV-2 и IV-3 одд., заедно со нивната наставничка по англиски јазик - Марија Дамчевска Ристевска имаа наставен час на кој разговараа за различните мислења и стереотипи кои луѓето ги имаат за машкиот и женскиот пол и дискутираа за тоа како може тие да бидат надминати. На крај донесоа заклучок дека не постојат машки и женски бои или машки и женски професии. Сите луѓе се еднакви. Своите размислувања за надминување на стереотипите ги прикажаа со цртеж преку работа во групи.

268997066 295700612490186 28517230810086267 n tonemapped

269162452 3107402702808555 8988038271051536128 n tonemapped

269620349 612456239967049 2986851007850624354 n tonemapped

265932679 200914608827572 2665683769599654961 n

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.