Облечи се како познат сликарски портрет како позната личност

Дневни активности

ЗАДАЧА ПО ЛИКОВНО

Облечи се како познат сликарски портрет или како позната личност

Нашите ученици и во услови на пандемија успеваат да бидат изненадувачки креативни.

На зададената тема - Облечи се како познат сликарски портрет или како позната личност, направија извонреден избор и дела, браво деца!

slika 1

Slika 20

FotoJet 21

130581814 391425631973879 8031555548863607206 n

Slika 18

slika 2

slika 3

slika 10

slika 4

slika 5

slika 6

slika 8

slika 12

slika 13

slika 7

slika 9

slika 11

slika 14

slika 15

FotoJet 22

FotoJet 23

FotoJet 24

Slika 16

Slika 17

Slika 19

Slika 21

Slika 22

Slika 23

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.