FotoJet 1

FotoJet

FotoJet 1
FotoJet
FotoJet 17

FotoJet 3

ПОВЕЌЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ   ЛИНК

FotoJet 1

ПОВЕЌЕ ПРОЧИТАЈТЕ ОВДЕ ЛИНК

Марија Дивјакоска и Бојан Димовски
освоија награди на литературниот
фестивал „Ракатки 2021  

Rakatki 2021 ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК

 
 Резултати од државниот 
натпревар по англиски јазик 2021

FotoJet

ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК 

Четири први места на регионалниот
натпревар по англиски јазик 

FotoJet

 ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК

 
 

22 април - Денот на планетата Земја

Den na planeta zemja

 ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК

1 АПРИЛ - ДЕНОТ НА ШЕГАТА

naslovna

ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК 

ДЕН НА ЕКОЛОГИЈА

naslovna

ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК

   Освоени први места на регионалниот
натпревар по математика за 2021 година

 

Matematika

ПОВЕЌЕ НА ОВОЈ ЛИНК

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.