Нашето училиште учествуваше во настанот Извидници - живот во заедницата и природата oрганизирано од „Сојузот на извидници на Македонија“. Нашите ученици предводени од наставникот Игор Зафировски научија вештини за да се подобрат себеси, своето семејство и заедницата во која припаѓаат.

191804461 1197098904095994 7789278366394422951 n

192033565 1685377688320624 1075055857554061823 n

192307103 485463496042848 3395576686291197203 n

192336112 562220405162878 7416613125701845151 n

192162536 476183153457870 116182030425734082 n

192203201 489483292373140 4251463846473622533 n

192484898 666661710956870 1468268986185988959 n

192077155 4031130096964888 3490524938717721743 n

192382092 324501082626563 7625880269518649289 n

192821846 322553802767693 3092658709717215384 n

192107007 1207360846382495 712071190653264917 n

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.