МИО активност

 На ден 7.12.2021 година, нашето училиште во соработка со училиштето ,,Мустафа Кемал Ататурк” од с. Долно Количани, реализира прва заедничка мултиетничка активност за оваа учебна година, на тема: Екологија.  Поради ситуацијата со пандемијата и почитување на протоколите, средбата се одржа преку Тимс. 

Секој од претставниците на училиштата ги презентираше изработките на учениците кои беа вклучени во активноста. Учениците  изработија еколошки пораки, цртежи и песни на тема: Екологија,  изработки од овошје и зеленчук, истражувања поврзани со потеклото на поимот екологија и историјат за екологијата. Во овие активности учество земаа сите наставници од прво до деветто одделение, кои како ментори ги организираа учениците за одредена активност.

Изработките од секое одделение и наставник беа вметнати во презентација која беше презентирана на другарчињата од училиштето партнер и беше објаснет секој слајд од страна на учениците водители. Песните беа интерпретирани и на македонски и на турски јазик. Нашето училиште се претстави и со музичка точка која беше испеана на македонски и турски јазик под раководство на наставничката по музичко образование, а хорот беше придружен и од училишниот оркестар.

И учениците од партнерското училиште ја презентираа својата презентација, исто така се претставија со песни и цртежи изработени на двата јазика.  Во активноста учествуваа наставниците одговорни за тимот на МИО од двете училишта, кои одлично ги искординираа учениците и активноста беше успешно реализирана. Иако во услови на пандемија, учениците и преку Тимс разменија свои искуства и знаења.

На крајот си посакавме добро здравје и желба следната МИО активност да ја реализираме во живо.

Тим: Гордана Арсовска, Татјана Пеливанова, Андријана Анчевска

 

ВИДЕОТО ПОГЛЕДНЕТЕ ГО НА ОВОЈ ЛИНК

 

Slide1

269733031 954471008514731 7526357444382186360 n

269749888 271038941585135 482242661839664618 n

269750279 287469356729446 2148606407872949143 n

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25

Slide26

Slide27

Slide28

Slide29

Slide30

Slide31

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.