Виртуелен маскембал

По повод 1 - ви Април - Ден на шегата, учениците од IV - 2 одд. се маскираа и ги претставија своите интересни маски.

Одд.наставник: Наташа Наџакова - Нумановиќ

FB IMG 1617291199124

IMG 1ee71894fd589b612d069fe002b3a333 V

IMG 4adc613a431c3e2b991485c191c1e10a V

IMG 4af9fa9058d1a1346f617e158390fc4c V

IMG 5e1c004d5a2cf39fe4dc78127fba0b52 V

IMG 6d11565c78d5d9e6fe2955e8779f5f9e V

IMG 21f1339aac6d38807434d57ac8718d58 V

IMG 29e2f574bd19a0fa209a7c55a1f8be38 V

IMG 38f3295bbba0e83f83a1d7d250ae21d4 V

IMG 493a85da502b9b27cb0450737636e802 V

IMG 809d900df88c4f0f24ea90a459c72ef3 V

 IMG 6406a5a06ce0ad50ee25d8ad9544f35b V

IMG 6872d0ce2a1d80183d073284669aef14 V

IMG 59976f137da0992ecd3e03950830ab1b V

IMG 658168681c3ae7e0ba114b1a5fc46351 V

IMG bf91465cb4f4357e9bf20d53705a09e5 V

IMG c1fd3385457fe48cd83df71336a9c1d8 V

IMG d6fbc1fd338d98d553add15de6396480 V

IMG d444037c474c176a4dc6ef120d6bd82e V

IMG f9488442bd2c536a778162d62499c9ce V

IMG f8f41c5169ce1d434824159df5461353 V

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.