Хуманитарна акција под мотото Помислете и на нас

Во соработка со Црвен Крст Кисела вода, ООУ Круме Кепески успешно реализираше хуманитарна акција под мотото Помислете и на нас, со која покажавме хуманост, солидарност, подршка и помош за да можат многу луѓе да го надминат проблемот со гладта и сиромаштијата.

ХУМАНОСТА Е ВРЕДНА ЗА ПОЧИТ!!!

image 0 02 05 3527294d3767590c1b3d2de07c14c87fec8685c8ba502c038a1c6cebb2f9fe35 V tonemapped

image 0 02 0a 70cf31e905bce0dc30aa403f96ac375fb90e8839b48de415e553741900895c22 V

image 0 02 0a 7073daf7bbbcee34e20c7d7b94ce014abc797340dabefa43f2fbae66eb58ca61 V

image 0 02 0a 456a76fabf89a008fad960b48e486051e92063b24a4d138cc165a046d37a677b V

image 0 02 0a b8586041983da905c617304b5f8f1edd154b24f774961911d4a609cfaa47b114 V

image 0 02 05 378ac1d0b9f89bc4e534223ee5b85a735e41d7ae7f0161fefc09c3ca8dbce962 V

image 0 02 05 0f89ca63a39a5bf183dec53732a5f244b82e6fd3bd3d5567efcfbf453cd09dfa V

image 0 02 05 9fe8d5c5f75c83db2efa8b552b45a08992fddff44ea1543eac240798252907e5 V

image 0 02 05 a83767f981e29dfdf54f2559bf354dbcfded8e9c7c4ffdcd4e32010346d4a7e5 V

image 0 02 05 a12074861f52c5196d70fb5cf4510bcfec8eb9b6aa22d1c140f16e93980678d8 V

image 0 02 0a 57b378774d30c63f883e03f5b5defbfe331a9eb42fce63072ed8a04613666db8 V

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.